Bộ sưu tập Sản phẩm

  • Phiên bản Odoo

US$ 11,73 US$ 11,73 11.73 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Add collection to Products


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Cho phép phân loại Sản phẩm theo Bộ sưu tập

Một Bộ sưu tập bao gồm các thông tin sau:

  1. Tên: Tên của Bộ sưu tập, phải là duy nhất và hỗ trợ đa dịch ngôn ngữ
  2. Mẫu Sản phẩm: danh sách tất cả các mẫu Sản phẩm thuộc Bộ sưu tập
  3. Sản phẩm: danh sách tất cả các Sản phẩm thuộc Bộ sưu tập. Hiển thị nếu tính năng Biến thể Sản phẩm được kích hoạt
  4. Mô tả: Mô tả về Bộ sưu tập, hỗ trợ dịch đa ngôn ngữ

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp