Tự động tạo Mã Sản Phẩm

 • Phiên bản Odoo

US$ 53,34 US$ 53,34 53.34 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Automatic Product Code Generation on product creation


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Tính năng chính

 1. Người dùng có thể định nghĩa Tiền tố cho Sản phẩm cho Nhóm Sản Phẩm
 2. Người dùng có thể định nghĩa Nhóm Sản Phẩm theo thứ tự tăng dần
 3. Mã Sản Phẩm sẽ được tạo ra bằng cách kết hợp Tiền tố Mã Sản Phẩm với số thứ tự được tạo ra như trên
 4. Hỗ trợ cho Sản phẩm và Biến thể của Sản phẩm
 5. Tự động tạo mã cho nhiều Sản phẩm cùng lúc

Cách hoạt động

 1. Ứng dụng này thêm mới trường vào Nhóm Sản Phẩm:
  • Tiền tố Mã Sản phẩm: sẽ được kết hợp với sô thứ tự của Sản phẩm.
  • Product Sequence: Mã sản phẩm sẽ có số thứ tự tăng dần.
 2. Trước khi cài đặt, Thứ tự mặc định sẽ đươc tạo ra nếu trong Nhóm Sản phẩm chưa được sắp xếp Sản phẩm và Sản phẩm gốc của nó theo thứ tự

 3. Sự kiện:
  • Onchange: Mã Sản phẩm sẽ được tạo ra khi thay đổi tên Sản phẩm hoặc Nhóm Sản phẩm
  • Server Action: Khi người dùng chọn 'Cập nhật Mã Sản phẩm' trong menu Action form

Video hướng dẫn

https://youtu.be/zuqgo5WUaJg

Ấn bản hỗ trợ

 1. Ấn bản cộng đồng
 2. Ấn bản doanh nghiệp