Vietnam - Payment Receipt

  • Phiên bản Odoo

US$ 0,00 US$ 0,00 0.0 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Tên kỹ thuật: to_print_payment_vi
Phụ thuộc: Module này phụ thuộc vào module "to_vietnamese_number2words" mà sẽ được cung cấp miễn phí.
Tính năng: Cho phép in phiếu thu/chi theo mẫu bộ tài chính (và kèm logo Doanh nghiệp)


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days