Theo dõi đơn trả hàng từ đơn hàng gốc (POS)

  • Phiên bản Odoo

US$ 11,73 US$ 11,73 11.73 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Link PoS return order to its original


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Module này làm gì

  1. Theo dõi tất cả đơn trả hàng của đơn hàng PoS
  2. Truy vết đơn hàng gốc mà đơn trả hàng được tạo từ đó

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp