Báo giá đơn hàng

 • Phiên bản Odoo

US$ 54,40 US$ 54,40 54.4 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Convert a PoS Order to a Sales Quotation at PoS screen


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Module này làm gì

Module này cho phép bạn chuyển đổi một đơn hàng PoS (trong module Point of Sales) sang một báo giá đơn hàng (trong module Sales Management) ngay từ màn hình PoS mà không cần đến module Sales Management:

 1. Chuyển đổi đơn hàng PoS sang báo giá đơn hàng với tất cả dữ liệu đã nhận (e.g. sản phẩm, số luọng, bảng giá, khách hàng, thuế, ...).

 2. Chuyển doanh số sang của hàng/kho khác: Chọn cửa hàng/khô khác trong quá trình chuyển đổi trong trường hợp bạn muốn chuyển doanh số sang cửa hàng khác hoặc giao hàng từ cửa hàng/kho khác không phải của bạn.

 3. Theo dõi tất cả các đơn hàng đến từ PoS.

 4. Báo cáo bán hàng trong module quản lý bán hàng hiện bao gồm:
  • Phiên PoS
  • Điểm bán hàng
  • Người chịu trách nhiệm phiên PoS

Trường hợp sử dụng

 1. khách hàng muốn nhận báo giá thay vì mua ngay tại của hàng của bạn.
 2. Bạn bán hàng hóa và dịch vụ của mình tại điểm bán hàng và khách hàng B2B.
 3. Khách hàng muốn mua một số thứ không có sẵn trong cửa hàng của bạn. Sau đó, bạn muốn chuyển doanh số sang cửa hàng khác.

Ấn bản hỗ trợ

 1. Ấn bản cộng đồng
 2. Ấn bản doanh nghiệp