Ghi chú PoS cho việc in phiếu thu

  • Phiên bản Odoo

US$ 11,53 US$ 11,53 11.53 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Tên kỹ thuật: to_pos_note
Phụ thuộc: 'point_of_sale'
Tính năng:
Các tính năng chính
============

1. Người dùng PoS, trong khi xác thực đơn hàng tại màn hình PoS, có thể nhập một số văn bản dưới dạng ghi chú vào thứ tự PoS
2. Ghi chú sẽ được lưu theo thứ tự và xuất hiện trên Biên nhận PoS.


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Module này làm gì

  1. Người dùng PoS, trong khi xác thực tại màn hình PoS, có thể nhập văn bản dưới dạng ghi chú.
  2. Ghi chú sẽ được lưu trữ và xuất hiện trên phiếu thu.

Phiên bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng.
  2. Ấn bản doanh nghiệp.