Trả hàng ngay trên màn hình PoS

  • Phiên bản Odoo

US$ 54,40 US$ 54,40 54.4 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Return orders in PoS Screen


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Vấn đề

Theo mặc định, khi một khách hàng của bạn đến trả hàng mà họ đã mua từ bạn , bạn cần phải: 1. Thoát khỏi màn hình PoS và điều hướng đến danh sách đơn hàng trong phần phụ trợ để tìm đơn hàng tương ứng. 2. Sau khi xác thực, bạn cần mở thứ tự đơn hàng đó và thực hiện trả hàng.

Không có gì sai ở đây nhưng nó không hiệu quả và làng phí thời gian của bạn. Nếu bạn sử lý hàng trăm đơn hàng mỗi phiên, nó có thể khiến bạn mệt mỏi, nhiều tác vụ hơn có thể dẫn đến lỗi của con người.

Giải pháp

Thay vì phải thoát khỏi màn hình PoS, bạn tiếp tục ở lại và tìm kiếm đơn hàng, sau đó thực hiện quy trình trả hàng. Thật nhanh chóng và dễ dàng hơn!.

Module này làm gì

  1. Người quản lý có thể đặt số ngày tối đa cho việc trả lại hàng hóa trong trường hợp công ty của bạn không chấp nhận trả lại hàng sau một khoảng thời gian kể từ ngày mua hàng.

2. Người dùng PoS có thể hoàn trả đơn hàng trong khi vẫn ở cùng một màn hình. 3.Người dùng PoS sẽ được thông báo nếu đơn hàng không nằm trong khoảng thời gian cho phép. 4. Theo dõi đơn hàng hoàn trả nhờ các tính năng được cung cấp bởi ứng dụng 'PoS Refund Origin', một phụ thuộc của ứng dụng này.

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp