Giao hàng PoS

  • Phiên bản Odoo

US$ 54,40 US$ 54,40 54.4 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Create delivery from PoS screen.


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Module này làm gì

  1. Module này cho phép bạn tạo đơn giao hàng từ màn hình Pos.
  2. Trên màn hình Pos, trong quá trình xác thực, người dùng Pos có thể chọn một phương thức giao hàng và ngày giờ giao hàng. Sau đó, Odoo sẽ tạo một đơn giao hàng với phương thức đã chọn. Nó cũng yêu cầu chỉ định một khách hàng, vì địa chỉ giao hàng đòi hỏi điều đó.

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp