Tài khoản quản trị trên PoS

  • Phiên bản Odoo

US$ 54,38 US$ 54,38 54.38 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

- Cho phép thiết lập tài khoản quản trị cho từng Điểm bán lẻ (PoS)
- Tự động tạo bút toán quản trị cho các giao dịch bán hàng tại PoS


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Module này làm gì

  1. Chỉ định một tài khoản quản trị cho điểm bán hàng của bạn.
  2. Tự động tạo một tài khoản quản trị mới khi tạo mới điểm bán hàng. Cho phép thiết lập tạo tự động hay không.
  3. Tự động tạo các bút toán quản trị cho đơn đặt hàng PoS dựa trên tài khoản được chỉ định trên điểm bán hàng tương ứng.
  4. Trong quá trình lập hóa đơn cho khách hàng từ màn hình PoS, tài khoản quản trị của PoS sẽ được đặt tự động trên các dòng hóa đơn.

Phiên bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp