Bảo vệ giao dịch thanh toán

  • Phiên bản Odoo

US$ 22,01 US$ 22,01 22.01 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Module này làm gì

Không cho phép xoá giao dịch thanh toán nếu nó có liên kết đến một khoản thanh toán.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise