Điều khoản thanh toán mở rộng

  • Phiên bản Odoo

US$ 0,00 US$ 0,00 0.0 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Extend Payment Terms


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Mở rộng điều khoản thanh toán

  • Ngày cố định của X tháng kế tiếp
  • Ngày cuối của X tháng kế tiếp

Trong đó X là số tháng được xác định bởi người dùng.

Phiên bản hỗ trợ

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition