Thông tin cổ đông của đối tác

  • Phiên bản Odoo

US$ 118,41 US$ 118,41 118.41 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Manage your partner's share holder


Phiên bản Odoo: 13.0


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Mô đun này cho phép thiết lập thông tin các cổ đông cũng như phần trăm sở hữu của từng cổ đông trên đối tác.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise