Quản Lý Hình Thức Sở Hữu

  • Phiên bản Odoo

US$ 118,41 US$ 118,41 118.41 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Manage ownership type


Phiên bản Odoo: 13.0


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Cho phép phân loại đối tác theo Hình thức sở hữu.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise