Đa ngôn ngữ thông tin đối tác

  • Phiên bản Odoo

US$ 0,00 US$ 0,00 0.0 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Translate Partners Informations


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Module này làm gì

Mô-đun này cho phép dịch các thông tin sau:

  • tên đối tác
  • tên ngân hàng
  • tên công ty
  • tên tỉnh/thành

Ấn bản được hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise