Tự Động Gửi Email Chúc Mừng Sinh Nhật

  • Phiên bản Odoo

US$ 54,40 US$ 54,40 54.4 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Automatically Send Happy Birthday Email to your partners


Phiên bản Odoo: 13.0


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Tự động gửi email chúc mừng sinh nhật đến Đối tác của bạn.

Tính năng chính

  1. Tùy chọn mẫu email chúc mừng sinh nhật của riêng bạn và gán cho công ty/đối tác của bạn. Văn bản, hình ảnh, đa ngôn ngữ được hỗ trợ trên mẫu email.
  2. Lựa chọn bật/tắt chức năng tự động gửi email chúc mừng sinh nhật cho công ty/đối tác.
  3. Hỗ trợ đầy đủ môi trường đa công ty. Nói cách khác, với mỗi công ty trong hệ thống, bạn có thể thiết kế các mẫu email khác nhau cho cùng 1 đối tác ứng với các công ty khác nhau.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise