Ngày Sinh Của Đối Tác

 • Phiên bản Odoo

US$ 11,73 US$ 11,73 11.73 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Tên kỹ thuật: to_partner_dob
Phụ thuộc: ['to_base', 'mail']
Tính năng:
** Quản lý sinh nhật của đối tác và tự động gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật bằng email **

Các tính năng chính
============
1. Quản lý sinh nhật đối tác
     * Tìm kiếm / Lọc
         * Theo ngày sinh
         * Theo tháng sinh
         * theo năm sinh
     * Nhóm
         * theo ngày sinh
         * theo tháng sinh
         * theo năm sinh
2. Xác định các mẫu Email chúc mừng sinh nhật của riêng bạn và gán cho các đối tác của bạn. Văn bản và hình ảnh phong phú và đa ngôn ngữ được hỗ trợ trên các mẫu Email
3. Bật Email chúc mừng sinh nhật tự động cho một số đối tác và tắt cho người khác.


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Quản lý ngày sinh của đối tác.

Tính năng chính

 1. Quản lý Sinh nhật của Đối tác
  • Tìm kiếm/Lọc Đối tác
   • theo ngày tháng năm sinh
   • theo ngày sinh
   • theo tháng sinh
   • theo năm sinh
  • Nhóm Đối tác
   • theo ngày sinh
   • theo tháng sinh
   • theo năm sinh

Ấn bản được Hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise