Kiểm tra VAT đối tác là duy nhất

  • Phiên bản Odoo

US$ 118,41 US$ 118,41 118.41 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Checking unique VAT of partner


Phiên bản Odoo: 13.0


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

Module này theo ràng buộc không cho tạo liên hệ trùng mã số thuế.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise