Biểu đồ tổ chức doanh nghiệp

 • Phiên bản Odoo

US$ 236,93 US$ 236,93 236.93 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Provide Organization Chart view to others to use


Phiên bản Odoo: 13.0


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Cung cấp giao diện Sơ đồ tổ chức cho các module khác tái sử dụng bằng cách bổ sung thêm org bên các các chế độ xem đã có như form, kanban, etc ở các windows actions. Đây là ví dụ xuất ra giao diện Sơ đồ tổ chức trong ứng dụng OKR

<record id="okr_node_action" model="ir.actions.act_window">
  <field name="name">OKR Node</field>
  <field name="res_model">okr.node</field>
  <field name="type">ir.actions.act_window</field>
  <field name="view_mode">tree,form,org</field>
</record>

Ấn bản được Hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise