OKR - Mục tiêu & Kết quả then chốt

 • Phiên bản Odoo

US$ 118,27 US$ 118,27 118.27 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Help you implement OKR in your organizations


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này cho phép bạn tập trung vào các mục tiêu (objectives) và đo lường chúng bằng các kết quả then chốt (key results)

Tính năng chính

 1. Khởi tạo OKR
  1. Định nghĩa các mục tiêu của công ty theo năm, theo quý
  2. Định nghĩa các mục tiêu của các phòng ban, cũng đồng thời là các kết quản then chốt của công ty.
  3. Định nghĩa các mục tiêu của từng nhân viên, cũng đồng thời là các kết quả then chốt của phòng ban của họ.
 2. Đo lường tự động sự hoàn thành các mục tiêu dựa trên mức độ hoàn thành của các kết quả then chốt của chúng
 3. Trực quan hóa cấu trúc phả hệ của các mục tiêu và kết quả then chốt thông qua sơ đồ OKR
 4. Sẵn sàng cho các ứng dụng khác tích hợp và mở rộng tính năng (vd: Dự án, Chấm công, Gamification, v.v.)

Ấn bản được Hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise