Kiểm Soát Nhiều Quyền Truy Cập Kho

 • Phiên bản Odoo

US$ 54,40 US$ 54,40 54.4 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Multi level access control for every warehouse


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Kiểm soát quyền truy cập đa cấp cho mọi kho

 • Kiểm kho / người dùng: Chỉ tài liệu chính mình
  • Có thể xem và xử lý hoạt động kho liên quan đến địa điểm kho và kho mà họ có quyền truy cập
 • Kiểm kho / Quản lý kho
  • Có thể xem và xử lý tát cả hoạt động kho liên quan đến địa điểm kho và kho mà họ có quyền truy cập
 • Kiểm kho / Tất cả quản lý kho
  • Có thể xem và xử lý tất cả hoạt động kho
 • Kiểm kho / Quản lý
  • Có thể làm mọi thứ trong ứng dụng Kiểm kho

Ấn bản hỗ trợ

 1. Ấn bản cộng đồng
 2. Ấn bản doanh nghiệp