BoM Component Cost Percentage

  • Phiên bản Odoo

US$ 54,40 US$ 54,40 54.4 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

- Tên kỹ thuật: to_mrp_bom_component_percentage
- Phụ thuộc module: 'mrp'
- Tính năng: Chia tỷ lệ giá vốn sản phẩm dựa trên BoM. Với các sản phẩm mới được sinh ra khi tháo dỡ từ 1 sản phẩm đồng bộ chưa có giá vốn, tính năng này cho phép tạo tỷ lệ giá vốn của sản phẩm mới theo tỷ lệ % giá vốn của sản phẩm đồng bộ theo BoM


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

  • Chia tỉ lệ phần trăm giá cho các thành phần của định mức nguyên vật liệu cho sản phẩm.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise