Sửa lỗi đa ngôn ngữ cho mẫu email

  • Phiên bản Odoo

US$ 11,73 US$ 11,73 11.73 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Fix mail templates for multilingual


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Vấn đề

Các mẫu email dưới đây cung cấp một đoạn code mà không hỗ trợ đa ngôn ngữ như tiếng Việt chẳng hạn.

  • mail_notification_light
  • mail_notification_paynow

Các mẫu này chứa đoạn code sau .. code:: html

<span style="font-size: 10px;">Your <t t-esc="model_description or 'document'"/></span><br/>

Rõ ràng là đoạn code này không hỗ trợ đa ngôn ngữ vì nó luôn luôn tạo ra kết quả là "Your Document" hay khi dịch ra tiếng Việt sẽ là "Của bạn Tài liệu", trong khi kết quả mong đợi ở tiếng Việt phải là "Tài liệu của bạn".

Module này điều chỉnh lại 2 mẫu email nói trên bằng cách loại bỏ "Your " để thành

<span style="font-size: 10px;"><t t-esc="model_description or 'document'"/></span><br/>

Điều này là hoàn toàn chấp nhận được trong mọi trường hợp vì nó sẽ chỉ tạo ra đoạn văn bản "Tài liệu" thay vì "Của bạn Tài liệu"

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise