Thông Báo Hệ Thống Và Email

  • Phiên bản Odoo

US$ 22,40 US$ 22,40 22.400000000000002 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Notifications to both the Odoo Inbox and Email


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Đặt vấn đề

Theo mặc định, Odoo cung cấp hai tùy chọn cho Quản lý thông báo:

  • Xử lý bằng email: thông báo được gửi đến email của người dùng. Đây là tùy chọn mặc định để tạo người dùng mới
  • Xử lý trong Odoo: thông báo xuất hiện trong Hộp thư đến Odoo của người dùng nhưng không có email nào được gửi đến người dùng

Mô-đun này làm gì

** Xử lý bằng email ** hiện cung cấp cả thông báo hộp thư đến và email

Ấn bản được hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise