Cơ sở Chương trình khách hàng thân thiết

 • Phiên bản Odoo

US$ 118,41 US$ 118,41 118.41 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Loyalty Programs Base


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Tổng quan

Ứng dụng này được thiết kế là cơ sở cho các ứng dụng về khách hàng thân thiết.Với tính năng cho phép người dùng kiếm điểm thưởng và phần thưởng.Ứng dụng cung cấp những cấu trúc và mẫu dữ liệu quan trọng nhất để tạo nên một chương trình khách hàng thân thiết tốt

Chi tiết

 1. Điểm thưởng: Khách hàng sẽ được nhận điểm thưởng mỗi sản phẩm phù hơp với những sản phẩm đã được khai báo cho chương trình.

 2. Quà tặng: Quà tặng có thể là giảm giá , quà tặng hoặc là sản phẩm

  • Tên: Một ký hiệu cho quà tặng
  • Hạn mức điểm số: Số điểm thấp nhất mà khách hàng cần có để đạt được phần thưởng
  • Số điểm bị trừ: Số điểm giảm đi mỗi lần khách hàng đổi quà tặng
 3. Chương trình khách hàng thân thiết: bạn có thể tạo ra các chương trình dựa trên sản phẩm,số lượng sản phẩm, số lượng đơn đặt hàng,..

  • Điểm trên mỗi đơn vị tiền: Số lượng điểm khách hàng nhận được trên số lượng tiền đã mua.Ví dụ: khách hàng có thể nhận được một điểm mỗi đô la họ thanh toán.
  • Điểm trên mỗi sản phẩm: Số lượng điểm khách hàng nhận được dựa trên số sản phẩm đã mua. Ví dụ: Khách hàng có thể nhận được X điểm khi mua sản phẩm Y
  • Điểm trên mỗi đơn hàng: Số lượng điểm khách hàng nhận được cho mỗi đơn hàng.Ví dụ: Khách hàng có thể nhận 2 điểm khi họ chỉ mua or 1 điểm khi mua từ điểm bán hàng của bạn.
  • Phần thưởng: Phần thưởng cho khách hàng có thể là quà tặng hoặc giảm giá, giá trị của phần thưởng phụ thuộc vào số điểm khách hàng đã đổi.
 4. Các mức khách hàng: cho phép bạn khai báo nhiều mức khách hàng (e.g. Khách hàng bạc, Khách hàng vàng, etc). Mỗi mức khách hàng sẽ có một hạn mức để được thăng hạng một cách tự động

  • Danh sách giá đối với hạng khách: Cho phép đồng bộ danh sách giá đối với hạng khách với danh sách giá đối với đối tác
 5. Có thể sử dụng cho các ứng dụng khác để mở rộng

Ghi chú

Ứng dụng này được thiết kế như là một cơ sở cho các mô đun khác mở rộng. Ví du: Loyalty for PoS, Loyalty for Sales, Loyalty for eCommerce.Không có những mô đun kế thừa này, mô đun này không có tác dụng.Dưới đây là những ứng dụng hiện tại:

 1. to_loyalty_sales: https://www.odoo.com/apps/modules/12.0/to_loyalty_sales/ (yêu cầu ứng dụng quản lý bán hàng)
 2. to_loyalty_pos: https://www.odoo.com/apps/modules/12.0/to_loyalty_pos/ (Yêu cầu ứng dụng điểm bán hàng))

Phiên bản hỗ trợ

 1. Community Edition