Kho của địa điểm kho

  • Phiên bản Odoo

US$ 11,73 US$ 11,73 11.73 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Find the warehouse to which the location belongs


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Module này làm gì

Hiển thị kho mà địa điểm kho thuộc về ở cả giao diện danh sách và biểu mẫu.

Ứng dựng này rất quan trọng đối với các module khác liên quan đến kho mà cần phải xác định được kho của địa điểm kho.

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp