Loan Management - Vietnam Accounting

  • Phiên bản Odoo

US$ 11,73 US$ 11,73 11.73 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Phụ thuộc vào module: Loan Management (to_loan_management)
Hạch toán các khoản vay, cho vay tài chính theo tiêu chuẩn của kế toán Việt Nam.


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days