Số hóa đơn giá trị gia tăng

  • Phiên bản Odoo

US$ 11,73 US$ 11,73 11.73 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

An additional number for invoice


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Một trường mới 'Số Hoá đơn GTGT' đã được thêm vào hóa đơn để cho phép người dùng:

  • Nhập bổ sung một mã số hoá đơn giá trị gia tăng theo luật định
  • Tìm kiếm hóa đơn theo số hóa đơn giá trị gia tăng

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise