Vietnam - Payroll

  • Phiên bản Odoo

US$ 0,00 US$ 0,00 0.0 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Tên kỹ thuật: to_l10n_vn_hr_payroll
Phụ thuộc: to_hr_advanced
Tính năng:
- Điều chỉnh Odoo để cho phép tính lương theo các chuẩn mực của Việt Nam
- Cho phép cấu hình các mức tính thuế thu nhập cá nhân theo chuẩn mực Việt Nam


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days