Vietnam - Payroll with Accounting

  • Phiên bản Odoo

US$ 0,00 US$ 0,00 0.0 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Tên kỹ thuật: to_l10n_vn_hr_payroll_account
Phụ thuộc: 'to_l10n_vn_hr_payroll', 'to_hr_payroll_account_advanced', 'l10n_vn_c200'
Tính năng:
- Tự động hạch toán tiền lương, tiền công, phụ cấp, v.v. theo chuẩn mực kế toán Việt Nam
- Quản lý công nợ tiền công/tiền lương


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days