Việt Nam - Sổ nhật ký chung (S03a-DN)

  • Phiên bản Odoo

US$ 235,64 US$ 235,64 235.64000000000001 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Tên kỹ thuật: to_l10n_vn_general_ledger
Phụ thuốc: 'to_l10n_vn_qweb_layout'
Cung cấp mẫu sổ nhật lý chung mẫu (S03a-DN) theo tiêu chuẩn của kế toán Việt Nam


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Mẫu sổ nhật ký chung Việt Nam

Ứng dụng này cung cấp phiên bản PDF của sổ sổ nhật ký chung tuân thủ Thông tư số 200/2014 / TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính Việt Nam.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise