Vietnam Account Balance Carry Forward

  • Phiên bản Odoo

US$ 11,73 US$ 11,73 11.73 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Tên kỹ thuật: to_l10n_vn_account_balance_carry_forward
Phụ thuộc: 'l10n_vn_c200', 'to_account_balance_carry_forward']
Tính năng này sẽ tạo kết chuyển theo quy tắc tiêu chuẩn của Kế toán Việt Nam:
* 521 -> 511
* 511 -> 911
* 711 -> 911
* 61x -> 911
* 62x -> 911
* etc
* 911 -> 4212 Nếu kết thúc năm tài chính


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days