Vietnam - Account Asset

  • Phiên bản Odoo

US$ 0,00 US$ 0,00 0.0 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Tên kỹ thuật: to_l10n_vn_account_asset
Phụ thuộc: 'to_account_asset', 'l10n_vn_c200'
Tính năng: Mở rộng module account_asset của Odoo để bổ sung khả năng tương thích với chuẩn mực kế toán Việt Nam về trích khấu hao TSCĐ và phân bổ giá trị Công cụ dụng cụ.


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days