Chi Tiết Thuế Hóa Đơn

  • Phiên bản Odoo

US$ 54,38 US$ 54,38 54.38 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Show tax details on invoice lines


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Vấn đề

Theo mặc định, Odoo cho bạn hai lựa chọn để hiển thị thuế trên các dòng hóa đơn: * Tax-Excluded: Tổng phụ không bao gồm thuế sẽ được hiển thị trên form hóa đơn, bản PDF * Tax-Included: Tôngt phụ bao gồm thuế sẽ được hiển thị trên form hóa đơn, bản PDF

Không có cách nào giúp bạn hiển thị cả hai hoặc cùng dòng giá trị thuế

Giải pháp

Module này cung cấp thêm lựa chọn "Chi tiết thuế", cài đặt trong trang Kế Toán cho phép bạn hiển thị kèm theo các dòng hóa đơn của form hóa đơn và hóa đơn bản PDF

Ấn bản hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp