Đào Tạo Nhân Viên

  • Phiên bản Odoo

US$ 54,38 US$ 54,38 54.38 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

HR Employee Training module that allows your company to conduct or organized trainings for your employees.


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Module này làm gì

Đào Tạo Nhân Viên là một module cho Odoo để cho phép công ty của bạn thực hiện hoặc tổ chức đào tạo cho nhân viên của bạn.

  • Quản lý chương trình đào tạo cho mỗi vị trí làm việc
  • Xem chương trình đào tạo bắt buộc của nhân viên
  • Xem chương trình đào tạo đã tham gia của nhân viên
  • Xem khóa đào tạo đã đăng ký của nhân viên
  • Xem khóa đào tạo đang diễn ra của nhân viên

Ấn bản được hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise