Luân chuyển ca

  • Phiên bản Odoo

US$ 54,38 US$ 54,38 54.38 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Managing weekly work schedule, working rules of employees.


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Module này làm gì

Quản lý ca làm việc hàng tuần, các quy tắc luân chuyển ca làm việc của nhân viên.
  • Cho phép tạo, chỉnh sửa ca làm việc hàng tuần cho nhân viên.
  • Cho phép tạo nhanh các ca làm việc cho nhiều nhân viên.
  • Quản lý các quy định, thời gian làm việc, xin nghỉ.
  • Việc cài đặt module này cần tích hợp với các module liên quan trong odoo.

Phiên bản được hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp