Quản lý yêu cầu tuyển dụng

  • Phiên bản Odoo

US$ 0,00 US$ 0,00 0.0 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Tên kỹ thuật: to_hr_recruitment_request
Tính năng:
- Cho phép các trưởng bộ phận/phòng ban tạo nhu cầu tuyển dụng theo nhu cầu của bộ phận/phòng ban mà mình quản lý. Lãnh đạo sẽ nhận được yêu cầu phê duyệt nhu cầu tuyển dụng. Nhu cầu tuyển dụng sau khi được duyệt sẽ tự động chuyển sang bộ phận nhân sự để thực thi việc tuyển dụng (tích hợp với quy trình tuyển dụng sẵn có trong Odoo).
- Cung cấp các Báo cáo/Phân tích bổ sung về tình hình tuyển dụng theo người đề nghị, phòng ban, số đang ứng tuyển, đã được tuyển, v.v.


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này cho phép bộ phận quản lý gửi yêu cầu tuyển dụng nhân viên mới. Sau khi được phê duyệt, các yêu cầu sẽ được chuyển đến Phòng nhân sự để thực hiện tuyển dụng

Các tính năng chính

Trình và quy trình phê duyệt

  • Giám đốc bộ phận có thể tạo yêu cầu tuyển dụng để tuyển thêm nhân viên của vị trí công việc hiện tại hoặc vị trí công việc mới trong bộ phận của mình
  • Sau khi được phê duyệt, vị trí công việc mới sẽ được tạo nếu yêu cầu dành cho vị trí mới được phê duyệt, sau đó kích hoạt quy trình tuyển dụng của Odoo

Theo dõi tiến độ

  • Số lượng ứng viên
  • Số lượng nhân viên được nhận
  • Tỷ lệ nhân viên được nhận so với yêu cầu ban đầu