Hr Overtime With Shift Rotation

  • Phiên bản Odoo

US$ 22,39 US$ 22,39 22.39 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Overtime and Payroll Integration (With Shift Rotation)


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Module này làm gì

Tăng ca & Tính lương với luân chuyển ca

Việc cài đặt module này cần tích hợp với các module liên quan trong odoo.

Phiên bản được hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp