Giới Hạn Nghỉ Phép

  • Phiên bản Odoo

US$ 54,40 US$ 54,40 54.4 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Tên kỹ thuật: to_hr_holidays_period_limit
Tính năng:
Vấn đề: Theo mặc định, Odoo cho phép phân bổ ngày ghỉ với tổng số ngày nghỉ được phép. Tuy nhiên, không kiểm soát nếu phân bổ trong một khoảng thời gian. Ví dụ:  Bạn có thể phân bổ 12 ngày nghỉ phép hợp pháp nhưng bạn không thể giới hạn số ngày nghỉ trong một tháng hoặc năm

Mô-đun này cải thiện khả năng kiểm soát nghỉ phép bằng cách cho phép người quản lý nghỉ phép đặt số lượng ngày nghỉ được phép trong mỗi khoảng thời gian cho mỗi loại nghỉ. Ví dụ, họ có thể phân bổ 12 ngày nghỉ cho một nhân viên nhưng anh ta có thể giới hạn anh ta không được nghỉ quá 2 ngày mỗi tháng.
        
Các chu kỳ sau được hỗ trợ:
* Giới hạn ngày nghỉ mỗi tháng
* Giới hạn ngày nghỉmỗi quý
* Giới hạn ngày nghỉ mỗi năm


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Đặt vấn đề

Theo mặc định, Odoo cho phép phân bổ nghỉ phép với tổng số ngày nghỉ được phép. Tuy nhiên, nó không thể kiểm soát nếu phân bổ trong một khoảng thời gian. Ví dụ:   Bạn có thể phân bổ 12 ngày nghỉ phép hợp pháp nhưng bạn không thể giới hạn số ngày nghỉ trong một tháng hoặc năm.

Module này làm gì

Mô-đun này cải thiện khả năng kiểm soát nghỉ phép bằng cách cho phép người quản lý nghỉ phép đặt số lượng ngày nghỉ được phép trong mỗi khoảng thời gian cho mỗi loại nghỉ phép. Ví dụ, họ có thể phân bổ 12 ngày nghỉ cho một nhân viên nhưng họ có thể giới hạn anh ta không được nghỉ quá 2 ngày mỗi tháng.

Các khoảng thời gian sau được hỗ trợ:

  • Giới hạn ngày nghỉ mỗi tháng
  • Giới hạn ngày nghỉ mỗi quý
  • Giới hạn ngày nghỉ mỗi năm

Phiên bản hỗ trợ

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition