Tùy chỉnh Chi Tiêu

  • Phiên bản Odoo

US$ 118,35 US$ 118,35 118.35000000000001 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Create invoice from hr expense


Phiên bản Odoo: 13.0


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

Cho phép bạn tùy chỉnh một số thông tin khi tạo chi tiêu

  1. Cho phép chọn nhà cung cấp trên form chi tiêu
  2. Cho phép xuất hóa đơn cho chi tiêu
  3. Cho phép người dùng có quyền chọn thuế

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise