Người thân của nhân viên

  • Phiên bản Odoo

US$ 54,40 US$ 54,40 54.4 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Lưu trữ thông tin gia đình và người thân của nhân viên cho các trường hợp ngoài dự kiến.

Các tính năng chính
============
* Dễ dàng nhập thông tin người thân trong mẫu nhân viên tiêu chuẩn. Thông tin này chỉ được duy trì và hiển thị bởi người dùng có vai trò Nhân viên Nhân sự.
* Tìm kiếm nhân viên có người thân hay không
* Lọc Đối tác / Liên hệ để tìm ra ai là người thân của nhân viên công ty
* Tìm kiếm đối tác của nhân viên liên quan


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Lưu trữ thông tin gia đình và người thân của nhân viên cho các tình huống khẩn cấp.

Các tính năng chính

  • Dễ dàng nhập thông tin người thân trong mẫu nhân viên tiêu chuẩn. Thông tin này chỉ được duy trì và hiển thị bởi người dùng có vai trò Nhân viên Nhân sự.
  • Tìm kiếm nhân viên có người thân hay không
  • Lọc Đối tác / Liên hệ để tìm ra ai là người thân của nhân viên công ty
  • Tìm kiếm đối tác của nhân viên liên quan

Phiên bản được hỗ trợ

  1. Ấn bản cộng đồng
  2. Ấn bản doanh nghiệp