Cấp bậc nhân viên

  • Phiên bản Odoo

US$ 118,41 US$ 118,41 118.41 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Managing Employee Grade.


Phiên bản Odoo: 13.0


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

Ngoài vị trí, nhân viên sẽ được phân loại theo từng cấp bậc, ví dụ: Internship, Junior, Senior. Mô-đun này giúp quản lý cấp bậc của từng nhân viên

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise