Nút hành động trên hợp đồng lao động

 • Phiên bản Odoo

US$ 11,73 US$ 11,73 11.73 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

'tên': "Nút hành động hợp đồng nhân sự",
Tính năng này cho phéo kiểm soát quy trình quản lý công việc ứng với các trạng thái của hợp đồng nhân sự

Vấn đề
===========
Theo mặc định, việcchuyển đổi hợp đồng nhân sự giữa các trạng thái được sử dụng bằng cách nhấp vào trạng thái tại thanh tiêu đề. Điều này không có vấn đề gì cho đến khi chúng ta cần một cái gì đó như điều khiển quy trình làm việc. Ví dụ: hủy hợp đồng không được phép khi nó có phiếu lương chưa được thanh toán, v.v.

Giải pháp
============
Mô-đun này cung cấp các thay đổi sau

* Trạng thái có thể nhấp trong thanh tiêu đề của hợp đồng bị vô hiệu hóa
* Các nút sau đây để tạo quy trình làm việc đơn giản cho hợp đồng đã được thêm vào
     * Bắt đầu: để bắt đầu Hợp đồng nhân sự
     * Đang chạy: để đặt hợp đồng sang trạng thái 'Đang chạy'
     * Gia hạn: gia hạn hợp đồng
     * Đóng: để đóng Hợp đồng
     * Hủy bỏ: để hủy hợp đồng
     * Đặt thành Mới: để đặt Hợp đồng sang trạng thái (bản nháp) mới


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Vấn đề

Mặc định, việc chuyển đổi hợp đồng lao động giữa các trạng thái được thực hiện bằng cách nhấp vào một trạng thái trên thanh tiêu đề. Điều này không có vấn đề gì cho đến khi chúng ta cần một cái gì đó như kiểm soát quy trình làm việc. Ví dụ: không được phép hủy hợp đồng lao động khi nó đã có một phiếu lương chưa vào sổ, v.v.

Giải pháp

Mô-đun này cung cấp các thay đổi sau

 • Trạng thái có thể nhấp trong thanh tiêu đề của hợp đồng bị vô hiệu hóa

 • Các nút sau đây để tạo quy trình làm việc đơn giản cho hợp đồng lao động
  • Bắt đầu: để bắt đầu hợp đồng lao động
  • Đặt về chờ gia hạn: đặt hợp đồng sang trạng thái 'Gia hạn'
  • Gia hạn: gia hạn hợp đồng
  • Đóng: để đóng Hợp đồng
  • Hủy bỏ: để hủy hợp đồng
  • Thiết lập thành mới: để đặt Hợp đồng sang trạng thái (bản nháp) mới

Phiên bản được hỗ trợ

 1. Ấn bản cộng đồng
 2. Ấn bản doanh nghiệp