Mã Nhân Viên Trong Tên Nhân Viên

  • Phiên bản Odoo

US$ 11,73 US$ 11,73 11.73 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Concatenate barcode and name


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

  • Nếu module được cài, tên nhân viên sẽ được kết hợp với mã nhân viên để xác định danh tính dễ dàng hơn trong trường hợp công ty có nhiều nhân viên trùng tên với nhau
  • Trong các công ty lớn, làm việc với mã nhân viên sẽ thuận tiện hơn. Ví dụ, thay vì tìm kiếm tên nhân viên phức tạp, gõ những con số sẽ nhanh hơn

Các phiên bản được hỗ trợ

  1. Phiên bản Community
  2. Phiên bản Enterprise