Quản Lý Tuyến Đường

 • Phiên bản Odoo

US$ 11,73 US$ 11,73 11.73 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Tên kỹ thuật: to_geo_routes
Tính năng: Cho phép người dùng xây dựng các tuyến từ sự kết hợp các địa chỉ đối tác (res.partner)
Giá trị & lợi ích
===============
1. Quản lý các tuyến không giới hạn với nhiều thông tin chi tiết và chi tiết cho từng tuyến (ví dụ: khoảng cách, tốc độ trung bình, các điểm trong tuyến đường, v.v.)
2. Kế thừa từ model res.partner hiện có thân thiện với người dùng
3. Sẵn sàng cho mọi phát triển ứng dụng định tuyến (tích hợp bản đồ, logistic, vận chuyển, v.v.)

Các tính năng chính
------------
* Thiết kế và xây dựng tuyến đường bằng cách kết hợp các điểm
* Mỗi điểm được liên kết đến một địa chỉ (mô hình res.partner)
* Phần tuyến đường được tự động tính toán và tạo kết hợp hai địa chỉ của hai điểm liên tiếp trong tuyến đường
* Người dùng có thể đặt khoảng cách và tốc độ di chuyển tối đa của phương tiện cho mỗi chăng hoặc cả tuyến
* Ước tính Thời gian di chuyển qua một phương tiên được tính dựa trên khoảng cách và tốc độ di chuyển tối đa của phương tiện đó.
* Được xây dựng cho các tiện ích mở rộng khác:
    * sales delivery routes preparation
* fleet operation tracking
* transportation pricing
* automatic distance calculation is possible maybe when integrated with base_geolocalize module
    * v.v


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Module này làm gì

Mô-đun này cho phép người dùng xây dựng tuyến đường bằng cách kết hợp với địa chỉ của đối tác (res.partner)

Giá trị và Lợi ích

 1. Quản lý không giới hạn các tuyến đường với nhiều thông tin chi tiết cho mỗi/mọi tuyến đường (ví dụ, khoảng cách, tốc độ trung bình, địa điểm trong tuyến đường, v.v.)
 2. Kế thừa tô mô hình res.partner hiện có để rút ngắn thời gian học tập
 3. Sẵn sàng cho bất kỳ ứng dụng phát triển về tuyến đường (tích hợp bản đồ, logistics, vận chuyển, v.v.)

Tính năng chính

 • Thiết kế và xây dựng tuyến đường bằng cách kết hợp các địa điểm

 • Mỗi địa điểm liên kết với một địa chỉ (res.partner model)

 • Các chặng trong tuyến được tự động tính toán và tạo bằng cách kết hợp địa chỉ của hai địa điểm liên tiếp trong tuyến đường

 • Người dùng có thể thiết lập khoảng cách và tốc độ di chuyển tối đa của mỗi/mọi chặng trong tuyến đường

 • Tự động tính toán thời gian di chuyển qua một chặng dựa trên khoảng cách và tốc độ di chuyển tối đa của chặng đó

 • Các tính năng mở rộng có thể được xây dựng:
  • chuẩn bị tuyến đường giao hàng
  • theo dõi hoạt động đội phương tiện
  • định giá vận chuyển
  • có thể tính toán khoảng cách tự động khi được tích hợp với mô-đun base_geolocalize
  • v.v.

Phiên bản hỗ trợ

 1. Community Edition
 2. Enterprise Edition