Mô Hình Hóa Doanh Thu Của Đội Phương Tiện

  • Phiên bản Odoo

US$ 11,73 US$ 11,73 11.73 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Fleet Vehicle Revenue Modeling module provides of the model Fleet Vehicle Revenue


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Tính năng chính

Mô-đun này cung cấp điểm khởi đầu để phát triển hơn nữa các tính năng liên quan đến doanh thu của đội phương tiện. Ngoại trừ việc cung cấp Mô Hình Doanh Thu Của Đội Phương Tiện (fleet.vehicle.revenue), nó không làm gì cả.

  1. Các trường của mô hình Vehicle Revenue:

     * Vehicle: tên của xe liên quan đến bản ghi doanh thu hiện tại      * Revenue Subtype: để phân loại doanh thu của xe      * Amount: số tiền doanh thu      * Odometer: tham chiếu đến một bản ghi của công tơ mét tại thời điểm tăng doanh thu      * Date: Ngày doanh thu      * Auto Generated: trường kỹ thuật để chỉ định nếu bản ghi doanh thu được tạo tự động bởi người khác thay vì được ghi bằng tay bởi con người 2. Tự động tạo bản ghi của công tơ mét trong quá trình tạo doanh thu

Phiên bản hỗ trợ

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition