Xuất Kho Tiêu Thụ Cho Đội Phương Tiện

  • Phiên bản Odoo

US$ 54,40 US$ 54,40 54.4 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Record stock moves with vehicle reference


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này tích hợp ứng dụng Quản lý Đội phương tiện và Kho hàng của Odoo để hỗ trợ quản lý xuất kho tiêu thụ cho đội phương tiện của bạn

Tính năng chính

  1. Loại hoạt động kho mới: Tiêu thụ cho Đội phương tiện
  2. Ghi lại xuất kho tiêu thụ (bộ phận, nhiên liệu, v.v.) cho Đội phương tiện của bạn với Dịch chuyển Kho, cũng như các hoạt động kho khác
  3. Tự động tạo ra một chi phí của phương tiện nếu có một dịch chuyển kho tới địa điểm sản xuất tương ứng với phương tiện.
  4. Theo dõi kho mà đã được tiêu thụ cho mỗi phương tiện

Phiên bản hỗ trợ

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition