Chấm công trên sự kiện

  • Phiên bản Odoo

US$ 118,41 US$ 118,41 118.41 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Integrate Timesheet application with Event application


Phiên bản Odoo: 13.0


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

Mô-đun này cho phép người tham dự có thể chấm công trên từng sự kiện mà mình tham gia.

Tính năng chính

  1. Cho phép chấm công trực tiếp trên Sự kiện.
  2. Thêm báo cáo về thời gian liên quan đến sự kiện đó.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise