Advanced Event Programs

  • Phiên bản Odoo

US$ 54,38 US$ 54,38 54.38 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Tên kỹ thuật: to_event_programs
Phụ thuộc: website_event_track', 'survey'
Tính năng: Mô-đun này cải thiện ứng dụng sự kiện của Odoo và cho phép công ty tổ chức các sự kiện với chương trình được xác định trước có chứa nhiều nội dung chương trình.
Nó cũng tích hợp mô-đun khảo sát để cho phép thực hiện khảo sát với người tham dự

Các mô hình kinh doanh mới được tạo ra để cho phép:
* Quản lý sự kiện để tạo chương trình và nội dung của chúng
* Người dùng sự kiện để chỉ định một chương trình được xác định trước cho một sự kiện
Chương trình sự kiện
--------------
* Mỗi chương trình có thể được xây dựng với nhiều nội dung:
     * Nội dung 1 | Diễn giả A
     * Nội dung 2 | Diễn giả B, diễn giả C
* Một khảo sát được xác định trước có thể được đính kèm vào một chương trình cho mục đích khảo sát người tham gia

Sự kiện
------
* Khi tạo sự kiện, có thể chọn chương trình sự kiện cho sự kiện.
* Nếu chương trình được đính kèm với bản khảo sát, bản khảo sát cũng sẽ được đính kèm với sự kiện


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days