Stock Equipment Maintenance Schedule

  • Phiên bản Odoo

US$ 54,38 US$ 54,38 54.38 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

Add maintenance schedule information from product to related equipment


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

Module này sẽ thêm thông tin lịch bảo trì từ sản phẩm sang thiết bị mới (được tạo tự động từ dịch chuyển kho)

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise