Equipment & Parts

  • Phiên bản Odoo

US$ 58,67 US$ 58,67 58.67 USD

0 ₫

Tuỳ chọn không khả dụng

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào Giỏ

- Tên kỹ thuật: to_equipment_hierarchy
- Phụ thuộc: 'maintenance'
- Tính năng: Quản lý thiết bị và các phụ kiện của thiết bị đó theo cấu trúc phả hệ


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days

Ứng dụng này làm gì

  • Một thiết bị có thể là một phần của thiêt bị khác.
  • Hiển thị thiết bị và các thành phần trực tiếp cũng như đệ quy của thiết bị đó trên giao diện.
  • Tìm kiếm thiết bị từ các thành phần.
  • Nhóm các phần theo thiết bị.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise